MOGAN Enerji’de halka arz heyecanı

* Bize MOGAN Enerji ve portföyü ile ilgili bilgi verir misiniz?

MOGAN Enerji olarak, 1980’den bu yana enerji sektörüne yatırımlarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardığımızı söyleyebiliriz. Sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerine yayılmış Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES), Jeotermal Enerjisi Santralleri (JES) ve Hidroelektrik Santralleri’nden (HES) oluşan dengeli bir üretim portföyümüz bulunuyor. MOGAN Enerji’nin halihazırdaki portföyünün tamamını jeotermal, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi olmak üzere tamamen yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda tesise sahip olan MOGAN Enerji, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla portföyünde yurt içinde faaliyet gösteren 21 yenilenebilir enerji santralını bulunduruyor. Şirketin portföyü 9 adet RES, 8 adet JES VE 4 adet HES’ten oluşuyor. 30 Eylül 2023 itibarıyla şirketin toplam kurulu gücü 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66.70’ine denk gelen 683.65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25.36’sına denk gelen 259.90 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7.94’üne denk gelen 81.37 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor. Son durum itibarıyla, kapasite artışı sonucu, şirketin toplam kurulu gücü 1.025,52 MW’a ulaşmış durumda.

Ayrıca 31.12.2022 dönemi itibarıyla şirketin yıllık toplam net enerji üretimi de 3.741.751 MWh olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 43.64’üne denk gelen 1.633.077 MWh’lık kısmı RES’ler, yüzde 51.86’sına denk gelen 1.940.616 MWh’lık kısmı JES’ler ve yüzde 4.50’sine denk gelen 168.058 MWh’lık kısmı ise HES’lerden elde edildi. Şirket, ürettiği enerji miktarları bakımından Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik enerjisi santralına sahip.

* Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

Büyüme planlarımıza yönelik, üzerinde çalıştığımız projelerden biri Kocatepe RES’in mevcut arazisi üzerine inşaa edeceğimiz 32.5 MW’lık hibrit GES projesidir. Bir de Arnavutluk’taki yurtdışı iştirakimiz bünyesinde inşaa edeceğimiz 74.88 MW’lık RES projemiz var. Ayrıca JES’lerin bulunduğu mevcut projelerimizde hem yeni kuyuların açılması hem de mevcut kuyuların üretim performanslarının korunması amacıyla iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmayı, RESlerin kapasitelerini artırmayı ve ayrıca yatırım kriterlerimize uyan yurt içi ve yurt dışındaki potansiyel satın alım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz.

* Halka arza hazırlık sürecinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Halka arz sürecimiz, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek ve halka arzı için 28-29 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihlerinde pay başına 11.33TL’den talep toplanacak. Halka arzımız hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının bir kısmının satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 230 milyon TL’den 2 milyar 440 milyon 108 bin TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 210 milyon 108 bin TL’lik nominal pay ile mevcut ortaklara ait 52 milyon 527 bin TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Şirketimiz, halka arz eden pay sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek. Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edeceğiz. Halka arz sonrası MOGAN Enerji sermayesinin yüzde 10.76’sı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak.

* Halka arzdan elde edeceğiniz geliri nasıl kullanacaksınız?

Türkiye enerji sektöründe her yıl güçlü bir şekilde büyüyoruz. Sahip olduğumuz portföy doğrultusunda Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme yolculuğumuzda yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Kurumsallaşma için en etkili yöntemin ise borsa ve SPK regulasyonu altına girmek olduğunu düşünüyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 45’ini yeni yatırımlar, yüzde 45’ini mevcut borçların erken kapamasında kullanmayı, geri kalan yüzde 10’luk tutarı ise işletme sermayesi olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yapılan yatırımlar nedeniyle kullanılan kredilerin de sürekli ödemeleri oluyor, borçları erken kapamanın bize önemli katkıları olacak.

TEMİZ YAKIT ENERJİ İÇİN AR-GE’YE YATIRIM ARTTI

* Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriniz neler?

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin sağlanması hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. MOGAN Enerji santralları ile binlerce hanenin yenilenebilir enerji kullanmasını sağlıyor ve temiz yakıt ile teknoloji kullanan nüfus oranının artmasına destek oluyoruz. Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir enerji hizmetleri sağlamak üzere yeni yatırım planları geliştirerek temiz enerji teknolojisini ilerletmek için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor, sürdürülebilir geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu önemli ölçüde azaltmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. MOGAN Enerji, ayrıca iklim krizinin yol açtığı geri dönülmez etkileri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaları kurum kültürü ve stratejisine dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda, hazırlanan “Çevre Boyut Etki Analizi” kapsamında iklim değişikliği için de riskler ortaya konuyor ve önlemler geliştiriyoruz. MOGAN Enerji, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hidroelektrik santrallarında alanında uzman kişilerle çalışmalar yürüterek yaptığı balık ekimi ile sucul ekosistemin dengesinin korunmasına da yardım ediyor.

Buna ek olarak hidroelektrik santrallarında ekosistem için en uygun oranda can suyunu doğa ile buluşturuyoruz. Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek, çölleşme ile mücadele etmek için 2022’de 28 bin 801 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca doğal ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumak için yarasa ve kuş gözlemleri yapıyoruz. Dokuz santralımızın karbon projeleri başladı ve üç santralın ise karbon kredisinin satışı yapıldı. Diğer tesislerin kayıt, doğrulama ve izleme süreçleri ise devam ediyor. Yenilenebilir enerji santralları ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol oynamakla birlikte MOGAN Enerji, Gold Standart, VSC, GCC, ICR gibi karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde; karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyor.

ÇEVREYE DUYARLI FAALİYET HEDEFLİYOR

* MOGAN Enerji’nin sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

MOGAN Enerji, güvenilir ve temiz enerji temin etmeyi ve içinde bulunduğu toplumu ve çevreyi, özellikle de santrallarının bulunduğu bölgeleri geliştirmeyi ve kalkındırmayı amaçlıyor. Şirketimiz çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeyi ve sürdürülebilir kalkınma için sosyal sorumluluk farkındalığını da geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile öğrenciler ile sık sık fidan dikme şenlikleri düzenliyoruz. Santrallara öğrenci gezilerinin yapılmasını destekliyor, bu sayede öğrencilere yenilenebilir enerjiyi tanıtıyoruz. Şirket olarak her şeyin temeli olan ve toplumu kalkındıran yegane şeyin eğitim olduğu inanarak okullara sık sık maddi ve ayni destekler sağlıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx